1 - Garajeak eta lokalak

  • 601 - Saldu
  • 602 - Erosi
  • 603 - Errentan hartzeko
  • 604 - Errentan emoteko
  • 605 - Beste batzuk

3 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Erosi

4 - Beharra

5 - Etxebizitzak

6 - Animaliak

  • 101 - Oparitzeko
  • 103 - Denak
  • 105 - Beste batzuk

2 - Danerik


901 - Salerosketak

BATERIA SALGAI Yamaha markako bateria saltzean dot. Laranja kolorekoa. Interesdunek deitu 676 967 854 telefonora.

SALTZEAN DODAZ Ostalaritzako makineria eta altzariak saltzean dira: oilasko burruntzia, konbekzino labea eta prijigailua. Ondo zaindutako egurrezko zibua eta ume-aulkia oparitzen dira. Burdinola argiontziak be saltzean dodaz. 620 276 471.

SALTZEAN DODAZ Saltzean dodaz altzari barriak eta erdibarriak. Argazkiak bialdu daikedaz edo etorri zaitekezie ikusten. 666 135 596.


902 - Klase partikularrak

KLASEAK EMOTEN DODAZ Piano klase partikularrak emoten dodaz Areatzan (maila guztiak), umeentzat zein helduentzat. 629 461 077.

4 - Beharra


301 - Eskaintzak

LAN-BOLTSEA Igorreko Guraso Elkarteak lan-boltsea zabaldu dau. Edozein dala afizinoa: kirola, sukaldaritzea... bialdu zure datuak gurasoelkartea@igorrekoeskola.com helbidera izena emoteko. 649 979 115.

SUKALDARI BILA Zaztaparrak-ekoak udaleku itxietarako sukaldari bila gabiz. Abuztuaren 1etik 12ra bitarteko lana. Informazino gehiago gura izan ezkero idatzi zaztaparrakudalekuitxiak@gmail.com-era. 649 979 115.

5 - Etxebizitzak


203 - Errentan hartzeko

PISUA BEHAR DA ERRENTAN Saharako gazte batek pisu merkea errentan hartu gura dau Igorre edo inguruetan. Lana (nominea) dauka. 10 urte inguru daroaz Euskal Herrian. 631 104 818 eta 607 841 058.

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.